1. Viên sủi vitamin và khoáng chất của KUDOS có điểm gì nổi bật?

Tất cả sản phẩm của Kudos được sản xuất tại Đức đáp ứng những nhu cầu khắc khe nhất về chất lượng và tính an toàn. Bên cạnh đó, Kudos còn quan tâm đến hương vị sản phẩm để mỗi người có thể bổ sung vitamin và khoáng chất mỗi ngày một cách tiện lợi, dễ dàng và thoải mái. Kudos hiện tại cũng là dòng viên sủi đa dạng nhất tại thị trường cung cấp nhiều sản phẩm đáp ứng đa dạng những nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhiều đối tượng khác nhau.